Δρομολόγια πλοίων Ελλάδα – Ιταλία.

Δρομολόγια πλοίων Ιταλία – Ελλάδα.

ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΤΡΑ – ΑΝΚΟΝΑ

ΠΑΤΡΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΑΝΚΟΝΑ
01.01.23 – 26.06.23 /14.09.23 – 31.12.23

Ημέρες Πάτρα Ηγουμενίτσα Άφιξη
Δευτέρα,
Τρίτη,
Τετάρτη,
Κυριακή
17:30 23:59 16:30
Πέμπτη
Παρασκευή,
Σάββατο
17:30 23:15 14:00

Το δρομολόγιο πλοίου ΠΑΤΡΑΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΑΝΚΟΝΑ πραγματοποιείται
σε συνεργασία με την Anek Lines.
*Την επόμενη ημέρα – Ανεκτέλεστα δρομολόγια: 01.01 & 25.12

ΠΑΤΡΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΚΕΡΚΥΡΑ – ΑΝΚΟΝΑ
27.06.23 – 14.08.23

Ημέρες Πάτρα    Ηγουμενίτσα Άφιξη*
Δευτέρα
15.08
14:30 17:30 20:15  11:00 12:00
Δευτέρα
21.08,
28.08,
04.09 & 11.09
17:30 – 23:15 19:30 14:00 10:45
Τρίτη,
Πέμπτη,
Σάββατο,
Κυριακή
14:30 20:15 11:00
Τετάρτη
16.08,
06.09, 13.09
17:30   23:15 19:30 14:00 10:45
Τετάρτη
30.08
17:30  23:15 19:30 14:00 10:45
Παρασκευή 17:30  23:15 19:30 14:00 10:45

Το δρομολόγιο πλοίου ΠΑΤΡΑΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΚΕΡΚΥΡΑΑΝΚΟΝΑ πραγματοποιείται
σε συνεργασία με την Anek Lines.
* Την επόμενη ημέρα.

ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΤΡΑ – ΜΠΑΡΙ.

ΠΑΤΡΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΜΠΑΡΙ
01.01.23 – 31.05.23  / 01.10.23 – 31.12.23

Ημέρες Πάτρα Ηγουμενίτσα Άφιξη*
Καθημερινά 17:30 23:59 09:00

Το δρομολόγιο πλοίου ΠΑΤΡΑΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΜΠΑΡΙ πραγματοποιείται
σε συνεργασία με την Anek Lines.
* Την επόμενη ημέρα Ανεκτέλεστα δρομολόγια: 01.01 & 25.12 & 31.12

Μέσω Κέρκυρας τη Δευτέρα 17.04: Πάτρα (Αναχ. 17:30) – Ηγουμενίτσα (Αναχ. 23:59) – Κέρκυρα (Αναχ. 01:30, 18.04) – Μπάρι (Άφιξη 09:30, 18.04)

ΠΑΤΡΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΚΕΡΚΥΡΑ – ΜΠΑΡΙ
01.06.23 – 29.06.23  / 18.09.23 – 30.09.23

Ημέρες  Πάτρα Ηγουμενίτσα Κέρκυρα* Άφιξη*
Καθημερινά
εκτός
Τετάρτης
17:30 23:59 09:00
Τετάρτη 17:30 23:59 01:30 09:30

Το δρομολόγιο πλοίου ΠΑΤΡΑΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΚΕΡΚΥΡΑΜΠΑΡΙ
πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Anek Lines.
*Την επόμενη ημέρα

ΠΑΤΡΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΚΕΡΚΥΡΑ – ΜΠΑΡΙ
30.06.23 – 20.07.23 

Ημέρες Πάτρα Ηγουμενίτσα Κέρκυρα* Άφιξη*
Δευτέρα,
Τρίτη,
Πέμπτη,
Παρασκευή,
Κυριακή
17:30 23:59 09:00
Τετάρτη,
Σάββατο
17:30 23:59 01:30 09:30

Δρομολόγια πλοίων ANEK-SUPERFAST Ferries. Το δρομολόγιο πλοίου
ΠΑΤΡΑΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΚΕΡΚΥΡΑΜΠΑΡΙ πραγματοποιείται
σε συνεργασία με την Anek Lines.
*Την επόμενη ημέρα

ΠΑΤΡΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΚΕΡΚΥΡΑ – ΜΠΑΡΙ
21.07.23 – 20.08.23

Ημέρες Πάτρα Ηγουμενίτσα Κέρκυρα* Άφιξη*
Δευτέρα,
Τρίτη,
Πέμπτη
& Κυριακή
17:30 23:59 09:00
Τετάρτη 17:30 23:59 01:30 09:30
Παρασκευή 17:30  – 23:59 – 01:30 07:30 08:30
Σάββατο 23:59 01:30 08:30

Το δρομολόγιο πλοίου ΠΑΤΡΑΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΚΕΡΚΥΡΑΜΠΑΡΙ πραγματοποιείται
σε συνεργασία με την Anek Lines.
* Την επόμενη ημέρα

ΠΑΤΡΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΚΕΡΚΥΡΑ – ΜΠΑΡΙ
21.08.23 – 17.09.23

Ημέρες Πάτρα Ηγουμενίτσα Κέρκυρα* Άφιξη*
Δευτέρα,
Τρίτη,
Πέμπτη
Παρασκευή
17:30 23:59 09:00
Τετάρτη,
Σάββατο(1)
Κυριακή(1)
17:30 23:59 01:30 09:30

Το δρομολόγιο πλοίου ΠΑΤΡΑΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΚΕΡΚΥΡΑΜΠΑΡΙ πραγματοποιείται
σε συνεργασία με την Anek Lines.
* Την επόμενη ημέρα

ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΤΡΑ – ΒΕΝΕΤΙΑ

ΠΑΤΡΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΒΕΝΕΤΙΑ
01.01.23 – 30.04.23 

Ημέρες  Πάτρα  Ηγουμενίτσα*   Άφιξη**
Δευτέρα(1) 23:00 06:30 07:00
Πέμπτη
Παρασκευή
23:59 06:30 07:00

Το δρομολόγιο πλοίου ΠΑΤΡΑΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΒΕΝΕΤΙΑ πραγματοποιείται
σε συνεργασία με την Anek Lines.
* Την επόμενη ημέρα
**Μετά από 2 ημέρες
Ανεκτέλεστα δρομολόγια: 14.04
(1) Στις 02.01 και 09.01 το δρομολόγιο Πάτρα – Ηγουμενίτσα – Βενετία
θα πραγματοποιηθεί ως εξής: Πάτρα (Αναχ. 20:00) – Ηγουμενίτσα (Αναχ. 03:00) – Βενετία (Άφιξη 06:00)

ΠΑΤΡΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΚΕΡΚΥΡΑ – ΒΕΝΕΤΙΑ
05.06.23 – 29.06.23 / 11.09.23 – 08.10.23

Ημέρες  Πάτρα  Ηγουμενίτσα*  Κέρκυρα*     Άφιξη**
Δευτέρα 23:00 06:30 07:00
Πέμπτη 23:59 06:30 07:00
Παρασκευή 23:59 06:30 07:45 07:30

Το δρομολόγιο πλοίου ΠΑΤΡΑΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΚΕΡΚΥΡΑΒΕΝΕΤΙΑ
πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Anek Lines.
* Την επόμενη ημέρα
** Μετά από 2 ημέρες.

ΠΑΤΡΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΒΕΝΕΤΙΑ
30.06.23 – 10.09.23

Ημέρες  Πάτρα  Ηγουμενίτσα* Άφιξη**
Δευτέρα 23:00 06:30 07:00
Πέμπτη 23:59 06:30 07:00

Το δρομολόγιο πλοίου ΠΑΤΡΑΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΒΕΝΕΤΙΑ πραγματοποιείται
σε συνεργασία με την Anek Lines.
* Την επόμενη ημέρα
**Μετά από 2 ημέρες.

ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΙΤΑΛΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ.

ΑΝΚΟΝΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΠΑΤΡΑ
01.01.23 – 26.06.23 /  14.09.23 – 31.12.23

Ημέρες Ανκόνα Ηγουμενίτσα* Άφιξη*
Δευτέρα
Τρίτη,
Τετάρτη,
Πέμπτη
Παρασκευή
13:30 08:00 14:30
Σάββατο
Κυριακή
16:30 09:30 15:00

Το δρομολόγιο πλοίου  ΑΝΚΟΝΑΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΠΑΤΡΑ πραγματοποιείται
σε συνεργασία με την Anek Lines.
* Την επόμενη ημέρα.
Ανεκτέλεστα δρομολόγια: 01.01, 15.04 & 26.12

ΑΝΚΟΝΑ – ΚΕΡΚΥΡΑ -ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΠΑΤΡΑ
27.06.23 – 14.08.23

Ημέρες Ανκόνα Κέρκυρα* Ηγουμενίτσα* Άφιξη*
Δευτέρα,
Τετάρτη,
Παρασκευή
Κυριακή
13:30 06:30 12:00
Τρίτη 13:30
16:30
05:30
06:45
09:30

15:00
Πέμπτη 15:00
16:30
07:00
08:15
09:30

15:00
Σάββατο 13:30
16:30

06:30
09:30
12:00
15:00

Το δρομολόγιο πλοίου ΑΝΚΟΝΑΚΕΡΚΥΡΑΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΠΑΤΡΑ πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Anek Lines.
* Την επόμενη ημέρα.

ΑΝΚΟΝΑ – ΚΕΡΚΥΡΑ -ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΠΑΤΡΑ
15.08.23 – 13.09.23

Ημέρες Ανκόνα Κέρκυρα* Ηγουμενίτσα* Πάτρα*
Δευτέρα,
Τετάρτη,
Παρασκευή
Κυριακή
13:30 06:30 12:00
Τρίτη 13:30
16:30
05:30
06:45
09:30

12:00
Πέμπτη 15:00
16:30
07:00
08:15

12:00
Σάββατο 19.08 13:30
16:30

06:30 – 12:00
12:00
Σάββατο 26.08,
02.09 & 09.09
13:30
16:30

06:30
10:30
12:00

Το δρομολόγιο πλοίου ΑΝΚΟΝΑΚΕΡΚΥΡΑΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΠΑΤΡΑ
πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Anek Lines.
* Την επόμενη ημέρα.

ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΠΑΡΙ – ΠΑΤΡΑ

ΜΠΑΡΙ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΠΑΤΡΑ
01.01.23 – 31.05.23 & 01.10.23 – 31.12.23

Ημέρες Μπάρι Ηγουμενίτσα Άφιξη*
Δευτέρα,
Τρίτη,
Τετάρτη,
Πέμπτη,
Παρασκευή
& Σάββατο.
19:30 05:30* 13:00
Κυριακή 13:30 23:00 07:00

Το δρομολόγιο πλοίου ΜΠΑΡΙΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΠΑΤΡΑ πραγματοποιείται
σε συνεργασία με την Anek Lines.
* Την επόμενη ημέρα.
Ανεκτέλεστα δρομολόγια: 01.01, 02.1 & 31.12
Μέσω Κέρκυρας την Πέμπτη 13.04: Μπάρι (Αναχ. 19:30) –
Κέρκυρα (Άφιξη 04:30 στις 14.04) – Ηγουμενίτσα (Άφιξη 06:00 στις 14.04) – Πάτρα (Άφιξη 13:00 στις 13.04)

ΜΠΑΡΙ – ΚΕΡΚΥΡΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΠΑΤΡΑ
01.06.23 – 29.06.23 / 18.09.23 – 30.09.23

Ημέρες Μπάρι Κέρκυρα* Ηγουμενίτσα Άφιξη*
Δευτέρα,
Τρίτη,
Τετάρτη,
Παρασκευή
& Σάββατο
19:30 05:30* 13:00
Πέμπτη 19:30 04:30 06:00* 13:00
Κυριακή 13:30 23:00 07:00

Το δρομολόγιο πλοίου ΜΠΑΡΙΚΕΡΚΥΡΑΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΠΑΤΡΑ πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Anek Lines.
* Την επόμενη ημέρα.

ΜΠΑΡΙ – ΚΕΡΚΥΡΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΠΑΤΡΑ
30.06.23 – 20.07.23

Ημέρες Μπάρι Κέρκυρα Ηγουμενίτσα Άφιξη*  
Δευτέρα,
Τρίτη
Τετάρτη
19:30 05:30* 13:00
Πέμπτη,
Παρασκευή
& Σάββατο
19:30 04:30 06:00* 13:00
Κυριακή 13:30 23:00 07:00

Το δρομολόγιο πλοίου ΜΠΑΡΙΚΕΡΚΥΡΑΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΠΑΤΡΑ πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Anek Lines.
* Την επόμενη ημέρα.

ΜΠΑΡΙ – ΚΕΡΚΥΡΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΠΑΤΡΑ
21.07.23 – 20.08.23

Ημέρες Μπάρι Κέρκυρα* Ηγουμενίτσα Άφιξη*    
Δευτέρα,
Τρίτη
Τετάρτη
19:30 05:30* 13:00
Πέμπτη 19:30 04:30* 06:00* 13:00
Παρασκευή 12:00 21:00 22:30
Σάββατο 12:00
19:30
21:00
22:30
05:30*

13:00
Κυριακή 13:30 23:00 07:00

Το δρομολόγιο πλοίου  ΜΠΑΡΙΚΕΡΚΥΡΑΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΠΑΤΡΑ
πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Anek Lines.
* Την επόμενη ημέρα.

ΜΠΑΡΙ – ΚΕΡΚΥΡΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΠΑΤΡΑ
21.08.23 – 17.09.23

Ημέρες Μπάρι Κέρκυρα* Ηγουμενίτσα Πάτρα*
Δευτέρα,
Τρίτη,
Τετάρτη,
Παρασκευή
Σάββατο(1)
19:30 05:30* 13:00
Πέμπτη 19:30 04:30 06:00* 13:00
Κυριακή 13:30 23:00 07:00

Το δρομολόγιο πλοίου ΜΠΑΡΙΚΕΡΚΥΡΑΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΠΑΤΡΑ
πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Anek Lines.
* Την επόμενη ημέρα (1)
(1) Μέσω Κέρκυρα το Σάββατο 26.08: Μπάρι (Αναχώρηση. 19:30) – Κέρκυρα (Άφιξη. 04:30 στις 27.08) – Ηγουμενίτσα (Άφιξη 06:00 στις 27.08) – Πάτρα (Άφιξη. 13:00 στις 27.08)

ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΒΕΝΕΤΙΑ – ΠΑΤΡΑ

ΒΕΝΕΤΙΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΠΑΤΡΑ

Ημέρες Βενετία Ηγουμενίτσα* Πάτρα*
Τετάρτη
Κυριακή
12:00 14:30 21:00
Σάββατο 13:30 16:00 22:30

Το δρομολόγιο πλοίου ΒΕΝΕΤΙΑΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΠΑΤΡΑ πραγματοποιείται
σε συνεργασία με την Anek Lines.
* Την επόμενη ημέρα
Ανεκτέλεστα δρομολόγια: 02.01 & 25.12

ΒΕΝΕΤΙΑ – ΚΕΡΚΥΡΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΠΑΤΡΑ
01.01.23 – 30.04.23

Ημέρες Βενετία Κέρκυρα* Ηγουμενίτσα* Πάτρα*
Τετάρτη 11:30 15:15 22:15*
Σάββατο 14:30 16:00 01:00**
Κυριακή 12:00 13:45 15:30 21:00*

Το δρομολόγιο πλοίου ΒΕΝΕΤΙΑΚΕΡΚΥΡΑΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΠΑΤΡΑ
πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Anek Lines.
* Την επόμενη ημέρα.
Ανεκτέλεστα δρομολόγια: 01.01 & 16.04

ΒΕΝΕΤΙΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΠΑΤΡΑ
01.05.23 – 04.06.23 & 09.10.23 – 31.12.23

Ημέρες Βενετία Ηγουμενίτσα* Πάτρα*
Τετάρτη 12:00 14:30 21:00
Σάββατο 13:30 16:00 22:30

Το δρομολόγιο πλοίου ΒΕΝΕΤΙΑΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΠΑΤΡΑ πραγματοποιείται
σε συνεργασία με την Anek Lines.
* Την επόμενη ημέρα

ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΠΛΟΙΟΥ