ΚΥΛΛΗΝΗ – ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Δρομολόγια πλοίων για Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο. Παρακάτω μπορείς να ενημερωθείς για τα δρομολόγια της Levante Ferries στη γραμμή Κυλλήνη – Ζάκυνθος. Το πρόγραμμα δρομολογίων δύναται να τροποποιηθεί, ανάλογα με τις ανάγκες της επιβατικής κίνησης.

18/04/2023 – 30/05/2023 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΚΥΛΛΗΝΗ – ΖΑΚΥΝΘΟΣ 07:45 , 12:30, 17:00, 21:00
ΖΑΚΥΝΘΟΣ – ΚΥΛΛΗΝΗ 05:30, 09:45, 14:45, 19:00

Τις Κυριακές θα εκτελεστούν τα δρομολόγια από Κυλλήνη – Ζάκυνθος 09:00, 13:00, 17:00, 21:00  και από Ζάκυνθος – Κυλλήνη 07:15, 11:00, 15:00, 19:00.

31/05/2023 – 22/06/2023 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΚΥΛΛΗΝΗ – ΖΑΚΥΝΘΟΣ 07:45 , 10,30 13:00, 17:15, 21:30
ΖΑΚΥΝΘΟΣ – ΚΥΛΛΗΝΗ 05:30, 08:00, 10:30, 15:15, 19:30

Τις Κυριακές θα εκτελεστούν τα δρομολόγια από Κυλλήνη – Ζάκυνθος 09:15, 17:15, 19:30, 21:30  και από Ζάκυνθος – Κυλλήνη 07:30, 11:00, 15:15, 17:30, 19:30.

* 05/06/2023 Δευτέρα Αγίου Πνεύματος, θα εκτελεστούν δρομολόγια Κυριακής. 

23/06/2023 – 13/07/2023 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΚΥΛΛΗΝΗ – ΖΑΚΥΝΘΟΣ 07:45, 10:30, 13:00, 15;15, 17:15, 21:30
ΖΑΚΥΝΘΟΣ – ΚΥΛΛΗΝΗ 05:30, 08:00, 10:30, 13:00, 15:15, 19:30

Τις Κυριακές θα εκτελεστούν τα δρομολόγια από Κυλλήνη – Ζάκυνθος 09:30, 15:15, 17:15, 21:30  και από Ζάκυνθος – Κυλλήνη 07:30, 13:00, 15:15, 19:30.

14/07/2023 – 11/09/2023 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΚΥΛΛΗΝΗ – ΖΑΚΥΝΘΟΣ 07:45, 10:30, 13:00, 15:15, 17:15, 21:30
ΖΑΚΥΝΘΟΣ – ΚΥΛΛΗΝΗ 05:30, 08:00, 10:30, 13:00, 15:15, 19:30

Την Πέμπτη 24/08/2023 το δρομολόγιο 21:30 από Κυλλήνη θα εκτελεστεί 21:00.

12/09/2023 – 30/09/2023 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΚΥΛΛΗΝΗ – ΖΑΚΥΝΘΟΣ 07:45 , 13:00, 17:15, 21:30
ΖΑΚΥΝΘΟΣ – ΚΥΛΛΗΝΗ 05:30, 10:30, 15:15, 19:30

Τις Κυριακές θα εκτελεστούν τα δρομολόγια από Κυλλήνη – Ζάκυνθος 09:15, 17:15, 19:30, 21:30  και από Ζάκυνθος – Κυλλήνη 07:30, 15:15, 17:30, 19:30.

01/10/2023 – 31/10/2023 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΚΥΛΛΗΝΗ – ΖΑΚΥΝΘΟΣ 07:45 , 12:30, 17:00, 21:00
ΖΑΚΥΝΘΟΣ – ΚΥΛΛΗΝΗ 05:30, 10:15, 14:45, 19:00

Τις Κυριακές θα εκτελεστούν τα δρομολόγια από Κυλλήνη – Ζάκυνθος 09:15, 13:00, 17:00, 21:00  και από Ζάκυνθος – Κυλλήνη 07:30, 11:00, 15:00, 19:00.

* 28/10/2023, θα εκτελεστούν δρομολόγια Κυριακής.

ΠΟΡΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗ

Δες παρακάτω τα δρομολόγια της Levante Ferries στη γραμμή Κυλλήνη – Πόρος Κεφαλονιάς. Το πρόγραμμα δρομολογίων δύναται να τροποποιηθεί, ανάλογα με τις ανάγκες της επιβατικής κίνησης.

13/04/2023 – 13/07/2023 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΚΥΛΛΗΝΗ – ΠΟΡΟΣ (ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ) 07:15, 12:15, 17:00, 21:30
ΠΟΡΟΣ (ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ) – ΚΥΛΛΗΝΗ 05:00, 09:30, 14:45, 19:15

Τις Κυριακές θα εκτελεστούν τα δρομολόγια από Κυλλήνη – Πόρος 09:00, 13:00, 17:00, 21:30  και από Πόρος – Κυλλήνη 07:00, 11:00, 15:00, 19:15.

* 05/06/2023 Δευτέρα Αγίου Πνεύματος, θα εκτελεστούν δρομολόγια Κυριακής. 

14/07/2023 – 04/09/2023 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΚΥΛΛΗΝΗ – ΠΟΡΟΣ (ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ) 06:00, 07:00, 11:45, 16:45, 21:30
ΠΟΡΟΣ (ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ) – ΚΥΛΛΗΝΗ 04:45, 09:15, 14:15, 18:40, 19:15

* Τα Σάββατα 15/07/23, 22/07/23 και 02/09/23, δεν θα εκτελεστεί το δρομολόγιο από Πόρο προς Κυλλήνη στις 18:40 και τις Κυριακές 16/07/23, 23/07/23 και 03/09/23, δεν θα εκτελεστεί το δρομολόγιο από Κυλλήνη προς Πόρο στις 06:00.

05/09/2023 – 30/09/2023 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΚΥΛΛΗΝΗ – ΠΟΡΟΣ (ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ) 07:15, 12:30, 17:15, 21:30
ΠΟΡΟΣ (ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ) – ΚΥΛΛΗΝΗ 05:00, 09:15, 15:00, 19:30

Τις Κυριακές θα εκτελεστούν τα δρομολόγια από Κυλλήνη – Πόρος 09:00, 13:00, 17:15, 21:30  και από Πόρος – Κυλλήνη 07:00, 11:00, 15:15, 19:30.

01/10/2023 – 31/10/2023 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΚΥΛΛΗΝΗ – ΠΟΡΟΣ (ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ) 07:15, 17:00, 21:00
ΠΟΡΟΣ (ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ) – ΚΥΛΛΗΝΗ 05:00, 14:45, 19:00

* Τις Κυριακές  θα εκτελεστούν τα δρομολόγια από Κυλλήνη – Πόρος 09:00, 17:00, 21:00  και από Πόρος – Κυλλήνη 07:00, 15:00, 19:00.

* 28/10/2023 θα εκτελεστούν δρομολόγια Κυριακής.

ΠΑΤΡΑ – ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ – ΙΘΑΚΗ

Παρακάτω μπορείς να ενημερωθείς για τα δρομολόγια της Levante Ferries στη γραμμή Πάτρα Σάμη Κεφαλονιάς Πισαετός Ιθάκης. Το πρόγραμμα δρομολογίων δύναται να τροποποιηθεί, ανάλογα με τις ανάγκες της επιβατικής κίνησης.

10/03/2023 – 13/07/2023 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΙΘΑΚΗ – ΣΑΜΗ – ΠΑΤΡΑ 07:40
ΣΑΜΗ – ΠΑΤΡΑ 08:30
ΠΑΤΡΑ – ΣΑΜΗ – ΙΘΑΚΗ 13:00
ΣΑΜΗ – ΙΘΑΚΗ 07:05, 16:45
ΙΘΑΚΗ – ΣΑΜΗ 07:40, 17:15
14/07/2023 – 04/09/2023 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΙΘΑΚΗ – ΣΑΜΗ – ΠΑΤΡΑ 08:45
ΣΑΜΗ – ΠΑΤΡΑ 09:40
ΠΑΤΡΑ – ΣΑΜΗ – ΙΘΑΚΗ 13:30
ΣΑΜΗ – ΙΘΑΚΗ 16:45
ΙΘΑΚΗ – ΣΑΜΗ 08:45
05/09/2023 – 31/10/2023 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΙΘΑΚΗ – ΣΑΜΗ – ΠΑΤΡΑ 07:40
ΣΑΜΗ – ΠΑΤΡΑ 08:30
ΠΑΤΡΑ – ΣΑΜΗ – ΙΘΑΚΗ 13:00
ΣΑΜΗ – ΙΘΑΚΗ 07:05, 16:45
ΙΘΑΚΗ – ΣΑΜΗ 07:40, 17:15

ΚΥΛΛΗΝΗ – ΠΟΡΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ – ΙΘΑΚΗ

Δες παρακάτω τα δρομολόγια της Levante Ferries για τη γραμμή Κυλλήνη – Πόρος ΙθάκηΤο πρόγραμμα δρομολογίων δύναται να τροποποιηθεί, ανάλογα με τις ανάγκες της επιβατικής κίνησης.

14/07/2023 – 04/09/2023 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΚΥΛΛΗΝΗ – ΙΘΑΚΗ 6:00
ΙΘΑΚΗ – ΚΥΛΛΗΝΗ 17:15
ΠΟΡΟΣ (ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ) – ΙΘΑΚΗ 07:40
ΙΘΑΚΗ – ΠΟΡΟΣ (ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ) 17:15

* Τα Σάββατα 15/07/23, 22/07/23 και 02/09/23, δεν θα εκτελεστεί το δρομολόγιο από Πόρο προς Κυλλήνη στις 18:40 και τις Κυριακές 16/07/23, 23/07/23 και 03/09/23, δεν θα εκτελεστεί το δρομολόγιο από Κυλλήνη προς Πόρο στις 06:00.