Με την πάροδο των χρόνων, έχουμε αναπτύξει σημαντικές σχέσεις με ναυλωτές πλοίων, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών εταιριών, εργοστασίων και ναυτιλιακών γραμμών, καθώς και με πλοιοκτήτριες εταιρείες, οι οποίες διαχειρίζονται πλοία όλων των τύπων και μεγεθών. Επικεντρωνόμαστε σε πλοία ξηρού φορτίου, από τα μικρότερα μεγέθη έως Handymax, τα οποία δραστηριοποιούνται σε όλο τον κόσμο.

Ανάλογα με τον τύπο κάθε πλοίου και τις απαιτήσεις του κάθε πλοιοκτήτη, μπορούμε να προσφέρουμε όλους τους τύπους γενικού, χύδην ή ειδικού φορτίου. Το βασικό μας μέλημα είναι η παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών, και η δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας. Παράλληλα, προσπαθούμε πάντα να βρισκόμαστε ένα βήμα μπροστά από τις εξελίξεις ώστε να εκμεταλλευόμαστε τις νέες ευκαιρίες, όταν αυτές παρουσιάζονται. Θα χαρούμε πολύ να σας δώσουμε μια ανταγωνιστική προσφορά ναύλου για την μεταφορά οποιουδήποτε ξηρού φορτίου οπουδήποτε στον κόσμο!

 • Πρακτόρευση σκαφών αναψυχής.
 • Υπηρεσίες Ασφαλείας/Προστασία.
 • Ρυμούλκηση.
 • Παροχή Νερού & Ηλεκτρικού Ρεύματος
 • Ενοικίαση GPS.
 • Προμήθειες.
 • Επικοινωνίες/Κινητά Τηλέφωνα/Internet.
 • Θεωρήσεις Εγγράφων Πλοίου.
 • Θεωρήσεις Εγγράφων Πληρώματος Και Εκδόσεις Καρτών Visa.
 • Ελλιμενισμό
 • Δήλωση εισόδου / εξόδου σκαφών στη χώρα.
 • Θεωρήσεις Επαναπατρισμού.
 • Τεχνική Υποστήριξη.
 • Παραλαβή Στερεών & Υγρών Αποβλήτων Καταλοίπων
 • Μεταφορικές Υπηρεσίες.
 • Παροχή Γερανού.
 • Καταδύσεις.
 • Τροφοδοσία.
 • Ανεφοδιασμός Καυσίμων.
 • Υπηρεσίες Καθαρισμού/Πλυντήριο πλοίων.
 • Καβοδεσία.
 • Πλοηγός.