Δρομολόγια πλοίων - Ζάκυνθος - Κεφαλλονιά - Ιθάκη - Ferry Center

Δρομολόγια πλοίων – Ζάκυνθος – Κεφαλλονιά – Ιθάκη

  28/06/2021 -13/09/2021   ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΚΥΛΛΗΝΗ – ΖΑΚΥΝΘΟΣ 07:45, 10:30*, 13:00, 15:15*, 17:15, 21:30
ΖΑΚΥΝΘΟΣ – ΚΥΛΛΗΝΗ 05:30, 08:00*, 10:30, 13:00*, 15:15, 19:30

* Από 13/7/2021 έως 06/09/21 θα εκτελούνται επιπλέον δρομολόγια από Κυλλήνη – Ζάκυνθος στις 10:30, 15:15 και από Ζάκυνθος – Κυλλήνη στις 08:00, 13:00
* Την Κυριακή 12/09/2021 τα δρομολόγια από Κυλλήνη – Ζάκυνθος θα είναι 09:30, 17:15, 21:30 και από Ζάκυνθος – Κυλλήνη θα είναι 07:30, 15:15, 19:30.
* Τρίτη 24/08/2021 το δρομολόγιο 21:30 από Κυλλήνη θα εκτελεστεί 21:00.

  14/09/2021 – 02/10/2021   ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΚΥΛΛΗΝΗ – ΖΑΚΥΝΘΟΣ 07:45, 10:30, 13:00, 17:15
ΖΑΚΥΝΘΟΣ – ΚΥΛΛΗΝΗ 05:30, 08:00, 15:15, 19:30

* Τις Κυριακές 19/09/2021 και 26/09/2021 θα εκτελούνται δρομολόγια από Κυλλήνη – Ζάκυνθος στις 09:15, 13:00, 17:15, 19:30 και από Ζάκυνθος – Κυλλήνη στις 07:30, 11:00, 15:15, 17:30.

  01/06/2021 – 19/09/2021   ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΚΥΛΛΗΝΗ – ΠΟΡΟΣ (ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ) 07:15, 10:15, 15:00, 21:45
ΠΟΡΟΣ (ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ) – ΚΥΛΛΗΝΗ 05:00, 12:45, 17:30, 19:30
  20/09/2021 – 02/10/2021   ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΚΥΛΛΗΝΗ – ΠΟΡΟΣ (ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ) 07:15, 21:30
ΠΟΡΟΣ (ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ) – ΚΥΛΛΗΝΗ 05:00, 19:30

* Την Κυριακή 26/09/2021 θα εκτελούνται δρομολόγια από Κυλλήνη προς Πόρο στις 09:00, 21:30 και από Πόρο προς Κυλλήνη στις 07:00, 19:30

  01/06/2021 – 31/10/2021   ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΙΘΑΚΗ – ΣΑΜΗ – ΠΑΤΡΑ 09:45
ΣΑΜΗ – ΠΑΤΡΑ 10:30
ΠΑΤΡΑ – ΣΑΜΗ – ΙΘΑΚΗ 14:15
ΣΑΜΗ – ΙΘΑΚΗ 17:30
  01/06/2021 – 19/09/2021   ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΚΥΛΛΗΝΗ – ΙΘΑΚΗ 07:15
ΙΘΑΚΗ – ΚΥΛΛΗΝΗ 18:00
ΠΟΡΟΣ – ΙΘΑΚΗ 08:55
ΙΘΑΚΗ – ΠΟΡΟΣ 18:00