Πιστοποιήσεις

Πιστοποίηση ποιότητας της εταιρείας Ferry Center κατά ISO 9001:2015

Το ISO 9001:2015 είναι ένα διεθνές πρότυπο που στοχεύει στην αύξηση της ικανοποίησης των πελατών μέσω της διαρκούς βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών,
ώστε να ικανοποιεί πλήρως τις προσδοκίες του τελικού λήπτη – πελάτη.

Η πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015 επιβεβαιώνει έμπρακτα το υψηλής ποιότητας επίπεδο υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία μας στους πελάτες της.

Το Ferry Center παραμένει προσηλωμένο στις βασικές του επιδιώξεις για την προσφορά υψηλού επιπέδου υπηρεσιών ταξιδιών και πρακτόρευσης.

Κοινοποίηση σε: