Υπηρεσίες πρακτόρευσης - Ferry Center

Υπηρεσίες πρακτόρευσης

Με την πάροδο των χρόνων, έχουμε αναπτύξει σημαντικές σχέσεις με ναυλωτές πλοίων, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών εταιριών, εργοστασίων και ναυτιλιακών γραμμών, καθώς και με πλοιοκτήτριες εταιρείες, οι οποίες διαχειρίζονται πλοία όλων των τύπων και μεγεθών. Επικεντρωνόμαστε σε πλοία ξηρού φορτίου, από τα μικρότερα μεγέθη έως Handymax, τα οποία δραστηριοποιούνται σε όλο τον κόσμο.

Ανάλογα με τον τύπο κάθε πλοίου και τις απαιτήσεις του κάθε πλοιοκτήτη, μπορούμε να προσφέρουμε όλους τους τύπους γενικού, χύδην ή ειδικού φορτίου. Το βασικό μας μέλημα είναι η παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών, και η δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας. Παράλληλα, προσπαθούμε πάντα να βρισκόμαστε ένα βήμα μπροστά από τις εξελίξεις ώστε να εκμεταλλευόμαστε τις νέες ευκαιρίες, όταν αυτές παρουσιάζονται. Θα χαρούμε πολύ να σας δώσουμε μια ανταγωνιστική προσφορά ναύλου για την μεταφορά οποιουδήποτε ξηρού φορτίου οπουδήποτε στον κόσμο!

 • Πρακτόρευση σκαφών αναψυχής
 • Υπηρεσίες Ασφαλείας/Προστασία
 • Ρυμούλκηση
 • Παροχή Νερού & Ηλεκτρικού Ρεύματος
 • Ενοικίαση GPS
 • Προμήθειες
 • Επικοινωνίες/Κινητά Τηλέφωνα/Internet
 • Θεωρήσεις Εγγράφων Πλοίου
 • Θεωρήσεις Εγγράφων Πληρώματος Και Εκδόσεις Καρτών Visa
 • Ελλιμενισμό
 • Δήλωση εισόδου / εξόδου σκαφών στη χώρα
 • Θεωρήσεις Επαναπατρισμού
 • Τεχνική Υποστήριξη
 • Παραλαβή Στερεών & Υγρών Αποβλήτων Καταλοίπων
 • Μεταφορικές Υπηρεσίες
 • Παροχή Γερανού
 • Καταδύσεις
 • Τροφοδοσία
 • Ανεφοδιασμός Καυσίμων
 • Υπηρεσίες Καθαρισμού/Πληντύριο
 • Καβοδεσία
 • Πλοηγός
Feedback
Feedback
How would you rate your experience?-Πώς θα αξιολογούσατε την εμπειρία σας;
Do you have any additional comment?-Έχετε κάποιο επιπλέον σχόλιο;
Next
Enter your email if you'd like us to contact you regarding with your feedback.-Εισαγάγετε το email σας εάν θέλετε να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τα σχόλιά σας.
Back
Submit
Thank you for submitting your feedback!-Σας ευχαριστούμε για την υποβολή των σχολίων σας!